Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Kathakali Sangeetham (Girls) Gopika Jayachandran43329A
2HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Chenda / Thayambaka Akash S Kumar438610A
3HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Madhalam Gopika Jayachandran43329B
4HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Chakkyarkoothu (Boys) Aswin Madhu433510A
5HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Upanyasam - Hindi Parvathy P. S434410A
6HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Upanyasam - Urdu Sajana Aliyar43439B
7HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Katharachana - Urdu Femina Kalam43409A
8HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Kavitharachana - Urdu Sajana Aliyar43439A
9HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Kannada Sarin Raju43458B
10HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Aksharaslokam Namitha.m.sharma43419A
11HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Deeraj Divakar434610A
12HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Thiruvathirakali (Girls) Gopika Jayachandran43329A
13HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Anjana. G.krishnan43338A
14HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Chendamelam Akash S Kumar438610B
15HS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Yakshaganam Midhuna P R435710A
16HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Chithra Rachana - Pencil Rony Linson426111A
17HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Chithra Rachana - Water Colour Rony Linson426111B
18HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Boys) Sethunath Prabhakaran431612C
19HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Girls) Sreelakshmi A. S426211A
20HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Kathakali Sangeetham (Girls) Sreelakshmi A. S426211A
21HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Clarinet / Bugle Aju K Toly448812A
22HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Triple / Jazz - Western Sanjay Kasim426912B
23HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Chenda / Thayambaka Gokul Babu426512A
24HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Ottanthullal (Girls) Karthika N Santhosh447711A
25HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Kathakali (Boys) Jishnu Rajesh427111A
26HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Mohiniyattam (Girls) Gauthami A Nair427012A
27HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Upanyasam - Hindi Aparna P H427311A
28HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Katharachana - Sanskrit Amritha Lakshmi R427512B
29HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Kavitharachana - English Punnya Pradeep427412A
30HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Kannada Sreelakshmi A. S426211A
31HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Mono Act (Girls) Gopika R Nair427711A
32HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Group Dance (Girls) Anjali N Ajith428212A
33HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Roshin Shaji450011A
34HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Sangha Ganam Sreelakshmi A. S426211A
35HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Mookabhinayam Devichandana N428812A
36HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Vrundavadyam Sreejaya A M429512B
37HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Arabanamuttu (Boys) Athul Shaji430011A
38HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Ansal P M430112A
39HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Desabhakthiganam Sreelakshmi A. S426211A
40HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Nangiar Koothu Anukrishna V427212A
41HSS GeneralM K N M H S Kumaramangalam (Idukki)School Kalolsavam : Nadanpattu Karthika Soman431712A