Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Prasangam - Malayalam Nanditha P Valsan707810A
2HS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Malayalam Sreeram H7060 *10
3HS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Mono Act (Boys) Sreerag V Kumar70648A
4HS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Kathaprasangam Krishnendu G70778A
5HS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Chandramajan K707910A
6HS ArabicMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Sambhashanam Nidha J S70549A
7HS SanskritMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Upanyasarachana Navaneeth K705910A
8HS SanskritMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Ganalapanam (Boys) Sreeram H706010A
9HSS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Malayalam Anunanda.v7055 *11A
10HSS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Kavyakeli Nimin Pradeep13724 *11
11HSS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Kathaprasangam Anunanda.v705511A
12HSS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Thiruvathira (Girls) Aiswarya Vijayan R V12450 *11
13HSS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Mookabhinayam Amarnath.a.p709111A
14HSS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Dafmuttu (Boys) Muhammed Afrin Nuhman. T.t12460 *12
15HSS GeneralMemunda HSS (Kozhikode)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Arun Kumar.p.m706212A