Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Girls) Diya Nair14180 *10A
2HS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Mohiniyattam (Girls) Malavika S.gopan140610A
3HS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Padyam Chollal - English Jipha. B.n140810A
4HS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Sangha Nrutham (Girls) Malavika S.gopan140610A
5HS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Ganamela Kalyani J. Iyer14048A
6HS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Vrunda Vadyam Kalyani J. Iyer14048A
7HS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Nangiar Koothu Madhurima M13417 *9
8HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Girls) Apurva Sunil. D1392 *12
9HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Lalithaganam (Girls) Apurva Sunil. D139212A
10HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Triple / Jazz - Western Gopika Jyothy. R139311A
11HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Nadodi Nrutham (Girls) Arya Pradeep12791 *11
12HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Girls) Lekshmi B S156912A
13HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Girls) Megha. A.s1394 *11
14HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Kuchuppudi (Girls) Megha. A.s1394 *11
15HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Prasangam - Hindi Reshma Sattar. A139512A
16HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Group Dance (Girls) Megha. A.s1394 *11A
17HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Margamkali (Girls) Anjali Krishna.j.r12668 *11A
18HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Sangha Ganam Gopika S Nair13015 *11
19HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Vrundavadyam Aleena U S13001 *11
20HSS GeneralNirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)School Kalolsavam : Skit - English Reshma. B139611A

Don't Miss to See