Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Chithra Rachana - Oil Colour Akshay Haridas676110B
2HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Thabala Amal K.a67639B
3HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Aleena Theresa George676210A
4HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Vattappattu (Boys) Muhammed Ashmil. P. S13517 *10
5HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali - Group Keerthana P S13536 *9
6HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Nadakam Chandana P14819 *8A
7HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Gazal Alapanam ( Urdu ) Aleena Theresa George676210A
8HS ArabicPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Chithreekaranam Muhammed Shadeed Vp67959A
9HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Boys) Sarang . K . S677011B
10HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali Sangeetham (Boys) Sandeep . P . V677111A
11HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Guitar - Western Alisha Roy. K13917 *12A
12HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali (Girls) Gopika . S676911A
13HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Upanyasam - Malayalam Jithin V13027 *12
14HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kavitharachana - Urdu Shama Parveen . N677312A
15HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Urdu Shama Parveen . N677312A
16HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Mimicry (Girls) Hiba . T677411B
17HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Vattappattu (Boys) Goutham Krishna P13024 *12
18HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali - Group Gopika . S676911A
19HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Sangha Ganam Abhirami R M13021 *12
20HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Koodiyattam Aparna Srinivas14789 *12A