Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Madhalam Vignesh Kumar K200910A
2HS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Chakkyarkoothu (Boys) Athul Anand20139A
3HS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Chendamelam Anilendu A201710A
4HS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Panchavadyam Vignesh Kumar K200910A
5HS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Yakshaganam Varsha R Krishnan202910A
6HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Kavitharachana Kavya Sree S20449A
7HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Aksharaslokam Kavya Sree S20449A
8HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Prasnothari Ardra S204810
9HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Prabhashanam Kavya Sree S2044 *9A
10HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Ashtapathi (Boys) Rahul Raveendran20499A
11HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Ashtapathi (Girls) Karthika N M14192 *10A
12HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Ganalapanam (Boys) Rahul Raveendran20499A
13HS SanskritParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Koodiyattam Ahalya M S20509A
14HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Madhalam Gopika Sr197911A
15HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Prasangam - Sanskrit Sreebhadra H R198512A
16HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Katharachana - Sanskrit Vrinda V S198712B
17HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Group Dance (Girls) Renjisha R S198311A
18HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Chendamelam Gopika Sr197911A
19HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Panchavadyam Abi Mp197812B
20HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Koodiyattam Abhila Leaju198612A
21HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Jithu Sooraj S K13359 *11A
22HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Chavittu Nadakam Abhishek S Kumar14181 *11A
23HSS GeneralParippally A S H S S (Kollam)School Kalolsavam : Nadanpattu Kavya Mol S15381 *11

Don't Miss to See