Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Mappilappattu (Boys) Muhammed Adil K V85589A
2HS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Kolkali (Boys) Abdul Sahad P K14403 *10A
3HS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Chendamelam Adarsh M C855010A
4HS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Yakshaganam Alisha Sona M856010A
5HS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Vanchipattu Akash E85808A
6HS ArabicRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Kathaprasangam Fasalu Rahman B M85579A
7HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Cartoon Aanandan M T K15565 *12A
8HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Kuchuppudi (Girls) Vrinda Ashok855911A
9HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Chakyarkoothu (Boys) Janakripan C856712B
10HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Mohiniyattam (Girls) Vrinda Ashok8559 *11A
11HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Malayalam Vaishna Chandran858811A
12HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Mimicry (Girls) Malavika Suresh856911A
13HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Neehara R857012A
14HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Parichamuttu (Boys) Arjun M M858912A
15HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Kolkali (Boys) Sonu Pavithran13840 *12
16HSS GeneralRAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI (Kannur)School Kalolsavam : Bandmelam Roopendu S Rajeev14292 *11