Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Chenda / Thayambaka Vaishnav.p.v90179B
2HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Boys) Sudarshan.m.r13631 *10
3HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Girls) Meenakshi Nambiar14372 *8
4HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Kuchuppudi (Girls) Arya.t.v12531 *9
5HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Mono Act (Boys) Darshan.s12526 *8
6HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Vattappattu (Boys) Muhammed Mahroof T14849 *10
7HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Ganamela Visakh Pallikai903010A
8HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Panchavadyam Anirudh Krishnan92979A
9HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Vrunda Vadyam Shilpa.v91498B
10HS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Desabhakthiganam Devananda Nair.e.v90169B
11HS SanskritRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Aksharaslokam Vasudha Neelamana90429A
12HS SanskritRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Padyamchollal Gopika S M903710A
13HS SanskritRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Padakam (Boys) Darshan.s12526 *8A
14HS SanskritRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Ashtapathi (Girls) Gopika S M903710A
15HS SanskritRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Koodiyattam Yagapriya V A V90339A
16HS SanskritRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Sangha Ganam Devananda Nair.e.v9016 *9A
17HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Boys) K.vaishnav13171 *11
18HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Madhalam Devadathan Kuruvat899112C
19HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Girls) V R Sreelakshmi12395 *11A
20HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Mohiniyattam (Girls) V R Sreelakshmi12395 *11
21HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Katharachana - Sanskrit Athulya.m899212A
22HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Arabic Najma.m.k898912A
23HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Thiruvathira (Girls) Nayana N K12532 *12A
24HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Panchavadyam Devadathan Kuruvat899112A
25HSS GeneralRajahs H. S. Nileshwar (Kasaragod)School Kalolsavam : Koodiyattam Aparna.j900012A

Don't Miss to See