Kalolsavam 2016 School Wise Results

Kalolsavam 2016 School Wise Results, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Trivandrum Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Declared Result of Kalolsavam 2016, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali, Prasangam – Hindi, Gazal Alapanam – Urdu, Koodiyattam, Violin – Oriental, Clarinet / Bugle Chendamelam, Upanyasam – Malayalam, Thiruvathira, Ottanthullal, Kalolsavam 2016 Thiruvananthapuram Latest Points Table, Kalolsavam results of HS, HSS/VHSE, Kalolsavam Item Wise Results of HS General, HS Sanskrit, HS Arabic and HSS Generalresul.

Kalolsavam 2016 Results – Latest Item Wise Result

Kalolsavam 2016 Latest Leading Points

Kalolsavam 2016 Result, Live, Programmes

Kalolsavam 2016 Bharathanatyam Result

Kalolsavam Oppana Result

Kalolsavam Group Dance Result

Kalolsavam Margamkali Result

56th Kalolsavam 2016 Kerala Nadanam Result

56th Kalolsavam 2016 Panchavadyam Result

Kalolsavam 2016 Thiruvathirakali Result

Kalolsavam Kathakali Result

Kalolsavam 2016 Kuchuppudi Result

Kalolsavam Mohiniyattam Result

Kalolsavam HS Sanskrit Result

Kalolsavam HS Arabic Result

Kalolsavam HS General Result

Kalolsavam HSS General Result

Kalolsavam Poorakkali Result

Kalolsavam Dafmuttu Result

Kerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Dafmuttu (Boys) Muhammed Anfas T K93809A
2HS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Akshara A13404 *9
3HS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Gazal Alapanam ( Urdu ) Sharlet.s.kumar93788A
4HS ArabicW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Kathaprasangam Thahaniya K93799A
5HS ArabicW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Mono Act Arshidha.k.k94179A
6HS ArabicW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Sangha Ganam Thahaniya K93799A
7HS ArabicW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Chithreekaranam Muhammed Jaseel.m941510A
8HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Mappilappattu (Boys) Muhammed Muhassin Kathiry940612A
9HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Violin - Western Femita Murshina K940712B
10HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Prasangam - Urdu Muhammed Rafi P941111B
11HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Upanyasam - Urdu Fathimathu Sufiyana V941211A
12HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Katharachana - Urdu Sabith Ms941311A
13HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Kavitharachana - Hindi Thadbeera Farhath941412A
14HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Kavitharachana - Urdu Abdul Rahoof.j941612B
15HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Aksharaslokam Chandana S Anand940911A
16HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Mono Act (Boys) Sachin Ashok15235 *11A
17HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Pavana K M942412A
18HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Mookabhinayam Muhammed Thasleem12303 *12
19HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Chendamelam Goutham Gokuldas944412A
20HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Dafmuttu (Boys) Muhammed Naswih P943512A
21HSS GeneralW O H S S Pinangode (Wayanad)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Rahul M945111A